Näyttelyt

TÄLLÄ HETKELLÄ

Erkki Kaila

Kaksitoista kuvaa isästä

7.-28.4 2024

 

Näyttelyjuliste

Taidenäyttely, joka yhdistää tieteen ja taiteen lähestymistavat.

Väitöstutkimus tarkastelee sotilaiden moraalista vammautumista ja sen seurausilmiöitä heidän lähipiirissään. Taide sinällään, muodossa tai toisessa, on soveltuva osa selviytymisstrategiaa, kun sellaista tarvitaan. Kaila avaa kuvataiteen ja kaunokirjallisuuden keinoin omaa henkilöhistoriaansa sellaisessa muodossa, että asiaan liittyvien monimutkaisten ilmiöiden ymmärtäminen niiden kautta olisi mahdollista.

Tekijän sanoin: ”Tutkimus syventää taiteellisen prosessin merkitystä, kun siinä kuvattavana kohteena on taiteilijan suhde kauan sitten edesmenneeseen isään ja vastausta vaille jääneet kysymykset. Merkittävänä kriteerinä tiedonhankinnassa on tarkastella nykyisen sota- ja psykohistoriallisen ymmärryksen pohjalta isäni ja isoisäni sotakokemuksiin liittyvää viiteaineistoa.”

Näyttely Kaksitoista kuvaa isästä on ensimmäinen tekijän väitöstutkimukseen liittyvistä taiteellisista osista. Toinen osa on näytelmä Sadan vuoden sairaskertomus. Sen ensi-ilta Rovaniemellä 7.9.2024 on kulttuuritalo Wiljamissa. Näytelmän ohjaa Juha Hurme. Taiteellisesta toteutuksesta vastaavat myös visualisti Jaana Kurttila sekä muusikot Jukka Tarkiainen ja Antti Kero, sekä Lapin ylioppilasteatterin jäsenistö.

Työryhmä on saanut Suomen Kulttuurirahaston myöntämän taloudellisen tuen.


Lämpösästi tervetulua!


Teosluettelo

NÄYTTELY


TEOKSET


2024 NÄYTTELYT


2023 NÄYTTELYT


2022 NÄYTTELYT


2021 NÄYTTELYT


2020 NÄYTTELYT


2019 NÄYTTELYT


2018 NÄYTTELYT


2017 NÄYTTELYT


2016 NÄYTTELYT


2015 NÄYTTELYT


2014 NÄYTTELYT


2013 NÄYTTELYT


2012 NÄYTTELYT


2011 NÄYTTELYT


2010 NÄYTTELYT


2009 NÄYTTELYT